Skyvac – dammsuger i höjden

Marilla Oy importerar SkyVac - produkter till Finland, Sverige och Estland. SkyVac har världens mest effektiva dammsugningsutrustning för höghöjdsstädning och rengöring av vattenrännor. Denna unika produkthelhet är baserd på kolfiberrör som på ett kostnadseffektivt och säkert sätt möjliggör arbetet från marknivå till 14 meters höjd. De ergonomiska teleskoprören kan även användas i daglig städning. ​

Marilla Oy har fungerat som importör sedan 2017. Vi har ett brett klientel i olika branscher. ​

Vi har avlagt ett EX-kompetenscertifikat för explosionsfarliga utrymmen och har ett gediget kunnande vid val av utrustning för detta ändamål. ​

Ladda ner Skyvacs produktkatalog.

Vi hjälper gärna till vid val av utrustning. ​

Kundanpassad service​

Vi anpassar alltid val av produkter och service efter kundens behov. Vi erbjuder ett brett sortiment av dammsugare och övrig utrutning. Våra kunder beställer ofta en heltäckande dammsugning som därefter är lätt att underhålla med våra produkter. Genom att avlägsna höghöjdsdamm förbättras innomhusluften och brandrisken minskar. ​

Vi utför även specialuppdrag med gedigen och professionell erfarenhet ss: ​

Behållares ut- och insidor
Olika ugnar
Arbete med lift5-20 meter
Arbete med hjälp av säle

 


Brett produktsortiment​

De hållbara och ultralätta kolfiberrören möjliggör en säker och kostnadseffektiv dammsugning från marknivå till flera meters höjd. Med hjälp av dessa innovativa rör och munstycken är det möjligt att även rengöra svåråtkomliga ställen. De lätta rören är bekväma att använda och transporteras behändigt i bärkassar vid daglig städning. Vårt breda sortiment lämpar sig för inomhusrengöring, avlägsnande av explosionsfarligt damm och rengöring av takrännor. Rören ansluts till effektiva industridammsugare som är modifierade för detta ändamål. Dessutom har vi ett brett sortiment av munstycken, dammpåsar och övriga reservdelar. ​

Tutustu tuotevalikoimaamme

Våra tjänster​

Förutom maskiner så erbjuder vi en skräddarsydd rengöring av övre konstruktioner och ytor. Övredamm leder ofta obemärkt till problem. Detta påverkar märkbart inomhuluftens kvalitet, brandfaran, den allmänna renligheten och trivseln. Rengöring av övredamm utan ändamålsenlig utrustning är ofta arbetsdrygt och ibland t.o.m omöjligt. Vi löser detta problem med en erfaren personal med ett gediget kunnanade, omfattande utrustning och med erfarenhet från olika projekt. Vi jobbar även systematiskt och proffessionellt med specialuppdrag. ​

Till vår målgrupp hör bl.a industrin, produktionsanläggningar, nybyggen, affärscentrum, offentliga sektorns olika utrymmen ss. skolor och idrottshallar. Vår personal är specialiserad på dessa arbeten, de innehar nödvändiga tillstånd, gedigen erfarenhet av maskinerna och arbete på hög höjd. Som importör har vår personal Finlands mest täckande redskap alltid med sig. ​

Referenser

Referenssimme