SkyVac utrustning för dammsugning av ATEX-utrymmen​


Certifierade och säkra ATEX-dammsugare, rör samt tillbehör är lämpade till ATEX utrymmesklass 22. Explosionsfarligt damm är bl.a trä, socker, metall- och mjöldamm. Kom ihåg att alltid kontrollera utrymmesklassen med en expert! 

Våra ATEX-rör finns i tre olika längder 6 m, 9 m samt 12 m. Längden på ett ATEX-rör är 1,5 m och önskat antal fogas samman. Ett ATEX-rör väger endast 280 g och räckvidden på valt rörpaket är alltid + 1,5 m.  ​


Brandbelastning och dammexplosioner ​

Avlägsnandet av högöjdsdamm minskar märkbart på risken för dammbrand. Damm är ett material som lätt brinner och kan även vara explosinsfarligt i ATEX-utrymmen. Ju mera damm det finns i övre konstruktioner desto större är brandbelastningen. En regelbunden skötsel underlättar kontrollen av brandrisken. ​Till ATEX-paketet medföljer alltid​

Atex-liten rund borste 
Atex-stor rund borste 
Atex skarvmunstyck 
Atex-65 graders hals 
Atex-155 grader hals 
Atex rörkoppling 
Bärkasse

Vi rekommenderar att även beställa Atex golv- och väggmunskyck.

Vi beräknar alltid Atex-utrustning utgående från kundens behov. Våra försäljare hjälper gärna vid val av rätt helhet.  Ett omfattande sortiment av tillbehör kan beställas via oss. Vi hjälper till vid val av rätt tillbehör.