Palvelut

Palvelemme koko Suomen alueella

Tarjoamme ylärakenteiden sekä räjähdysvaarallisten tilojen imurointia koko suomen alueella. Kauttamme on myös saatavilla korkeiden tilojen ikkunoiden pesut. Suunnittelu ja kartoituskäynti on hyvä sopia jo hyvissä ajoin jotta voimme varmistaa työn aikataulutuksen juuri toivomaanne ajankohtaan. Kohteen ollessa iso on hyvä jaksottaa puhdistukset vuosittaisen huoltosuunnitelman yhteyteen. Olemme tottuneita tekemään kartoitus käyntejä myös etänä.

Räätälöity palvelukokonaisuus

Suunnittelemme palvelumme aina asiakkaan lähtötilanteen, aikataulujen sekä toiveiden mukaisesti. Yhteisellä katselmuksella ennen tarjouksen laatimista kartoitamme tilat, halutun puhtaustason, aikataulut, erikoistoiveet sekä myös riskitekijät.  Tämä on mahdollista tehdä myös etänä. Olemme tottuneet toimimaan laajalti erilaisissa kohteissa ja toimintamme perustuu täysin asiakaslähtöisyyteen. Kokemusta on karttunut aina teollisuudesta päiväkoteihin ja kaikkeen siltä väliltä. 

Teillä on tarve ja meillä on ratkaisu!

Ota yhteyttä 

Paremman sisäilman puolesta

Tavallisen pölyn lisäksi rakenteisiin kertyy yläpölyä, jolla on merkittävä vaikutus sisäilman laatuun. Pölyä kertyy ylärakenteissa mm. ilmanvaihtokanavien, johtokourujen, palkkien, seinäpintojen sekä valaisimien päälle. Putkistomme avulla myös tulo- sekä poistoilmaventtiilien säännöllinen puhdistaminen on helppoa. Nämä kaikki puhdistustoimenpiteet vaikuttavat sisäilman parempaan laatuun.


Laitteisto

Henkilöstöllä on käytössä laaja ja kattava laitteisto. Maahantuojana voimme taata uusimmat ja innovatiivisimmat laitteistot. Tarvittaessa käytämme muutakin välineistöä ja pystymme räätälöimään välineistöämme kohteen tarpeen ja vaativuuden mukaan.


Erikoiskohteet

Meillä on laaja osaaminen korkealla työskentelystä, valjailla työskentelystä, säiliötyöstä sekä erilaisista erikoiskohteista. Ota yhteyttä niin kerromme osaamisestamme lisää.


Palokuorma ja pölyräjähdykset

Yläpölyjen poistaminen vaikuttaa merkittävästi pölypalo riskin pienenemiseen. Pöly on ainesta, joka palaa helposti ja se voi olla myös räjähdysvaarallista ATEX-tilat. Mitä enemmän ylärakenteissa on pölyä, sitä suurempi on palokuorma. Yläpölyjen säännöllinen poisto edesauttaa paloriskien hallintaa. Teemme myös ATEX- tilojen imurointeja ja näihin tiloihin meiltä löytyy ATEX- sertifioidut laitteistot.

Olemme suorittaneet EXVIRAN Räjähdysvaarallisten tilojen pätevyyskortin.